Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
Další názvy
    Stratigrafické postavení zóny s Helicosphaera waltrans (NN5, spodní baden)
Autor
    Coric, Stjepan
    Petrová, Pavla
    Rögl, Fred
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Joannea - Geologie und Paläontologie
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 1
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Karpatian/Badenian boundary, nannoplankton
Klíčové slovo
    Badenian
    Helicosphaera
    Horizon
    Lower
    Nannoplankton
    NN5
    Position
    Stratigraphical
    Waltrans
Abstrakt (česky)
   Článek diskutuje o problatice výskytu druhu Helicosphaera waltrans v sedimentech na hranici karpat/baden v karpatské předhlubni.
Abstrakt (anglicky)
   Article discusses about the problem of occurence of Helicosphaera waltrans on the Karpatian/Badenian sediments in the Carpathian Foredeep.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014