Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphically significant conodonts from the Lochkovian of the Požáry section (Barrandian area, Czechia)
Autor
    Carls, P.
    Slavík, Ladislav
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Konference
    Paleontological Conference (7. : 19.10.2006-20.10.2006 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology
Svazek/č.
    2003-2004, 33-34
Strany
    s. 81-82
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Stratigraficky významní lochkovští konodonti z profilu Požáry (Barrandian, Česko)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Barrandian
    biostratigraphy
    Conodonts
    Lochkovian
    Požáry section
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Conodonts
    Czechia
    Lochkovian
    Požáry
    Section
    Significant
    Stratigraphically
Abstrakt (česky)
   V profilu Požáry byla zkoumána konodontová fauna lochkovu (spodní devon). Získaná konodontová společenstva mohou naznačovat buď přítomnost rozsáhlého stratigrafického hiátu (mezery v sedimentaci) ve vyšší části lochkovského souvrství nebo značnou diskrepanci v globální konodontové zonaci stupně lochkov.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012