Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Štorch, Jan Pašava
Autor
    Pašava, Jan
    Štorch, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia
Strany
    s. 44-46
Klasifikační znak
    061.3
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    konference, kolokvia
    oblast tepelsko-barrandienská
    pelity, aleurity
    regionální stratigrafie
    silur
Klíčové slovo
    Barrandian
    Basin
    Black
    Bohemia
    Chemistry
    Graptolithic
    Lower
    Origin
    Prague
    Shales
    Silurian
    Stratigraphy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012