Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, Northeastern Austria, (Middle Miocene, Lower Badenian)
Další názvy
    Stratigrafie a korelace grundské formace v molase severovýchodního Rakouska (střední miocén, spodní baden)
Autor
    ,
    Harzhauser, J.
    Hohenegger, J.
    Pervesler, P.
    Roetzel, R.
    Rögl, F.
    Scholger, R.
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 2
Strany
    9
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Miocene, Karpatian, Badenian, Austria, Alpine-Carpathian Foredeep, Grund Formation, stratigraphy
Klíčové slovo
    Austria
    Badenian
    Basin
    Correlation
    Formation
    Grund
    Lower
    Middle
    Miocene
    Molasse
    Northeastern
    Stratigraphy
Abstrakt (česky)
   Biostratigrafické metody a paleomagnetická měření v Dolním Rakousku ukázala, že celý karpat lze korelovat s nanoplanktonovou zónou NN4. První badenská transgrese (klastika) náleží též ještě zóně NN4, ale vyšší část sekvence již do zóny NN5.
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphic methods and paleomagnetic measurements revealed in the Lower Austria, that the entire Karpatian Formation spans nannoplankton zone NN4. The first Badenian transgression resulted in clastic sequence within zone NN4, its upper part already into zone NN5.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014