Podrobnosti záznamu

Název
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
Údaj o odpovědnosti
    Anna Vozárová, Jozef Vozár
Další názvy
    Middle Carboniferous flysch in the West Carpathians: Contribution to tectonics in the southern Slovak Ore Mts. based on results of the BRU-1 (Brusník) drilling
Autor
    Vozár, Jozef
    Vozárová, Anna
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 1-2
Strany
    s. 53-62
Rok
    1992
Poznámky
    3 obr.,26 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    flyš
    karbon-svrchní
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    olistolit
    profil vrtný
    sedimentace hlubokomořská
    tektonický styl
    tektonika regionální
Předmětová kategorie
    vrt BRU-1 (Brusník)
Geografické jméno
    Brusník
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    BRU-1
    Brusník
    časti
    Flyš
    Južnej
    Karpatoch
    Príspevok
    Rudohoria
    Slovenského
    Strednokarbónsky
    Tektonike
    Vrtu
    Výsledkov
    Základe
    Západných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012