Podrobnosti záznamu

Název
    Stress deformation states in underground structures using coupled modelling
Autor
    Procházka, P.
    Trčková, Jiřina
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 4
Strany
    s. 361-375
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA2119402, GA AV ČR
    Překlad názvu: Napěťo-deformační stavy v podzemních konstrukcích s využitím kombinovaného modelování
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    physical and numerical modelling
    rock behaviour
    slopes
Klíčové slovo
    Coupled
    Deformation
    Modelling
    States
    Stress
    Structures
    Underground
    Using
Abstrakt (česky)
   Kombinované modelování bylo využito pro zhodnocení chování horninového prostředí v okolí tunelů, řešení strukturální pevnosti pod základy, zpětnou analýzu zemních svahů a studium svahů ohrožených spodní vodou.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012