Podrobnosti záznamu

Název
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
Údaj o odpovědnosti
    Michal Mahel
Další názvy
    Shear zones, their manifestations [arcs and some transversal rifts] in the West Carpathians
Autor
    Mahel, Michal
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 1
Strany
    s. 41-46
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    deformace
    tektonický styl
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Karpatoch
    Niektoré
    Oblúky
    Prejavy
    Prelomy
    Priečne
    Strižné
    Západných
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Autor se zabývá stavbou Západních Karpat, zejména vznikem bradlového pásma a tektonickým omezením některých krystalických jader. Vznik oblouku Západních Karpat je víceetapový. V bradlovém pásmu je nejvýraznější neoalpinský sávsko-štajerský oblouk, který se projevuje vytvořením transpresivní zóny s bradlovo-šupinovo-kulisovitou stavbou. Pro centrální Karpaty jsou typické oblouky s projevy kulisovité struktury a se střižnými zónami i když tyto existují i ve vnitřních Karpatech. Paleogenní a miocenní pánve jsou geneticky spojeny s vnitřními oblouky.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012