Podrobnosti záznamu

Název
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
Autor
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Růžička, Marek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 2
Strany
    s. 123-146
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KJB307020602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Stromataktové dutiny v sedimentech a úloha hrubozrnných příměsí
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
Předmětová kategorie
    polydisperse suspensions
    sedimentation experiments
    stromatactis cavities
Klíčové slovo
    Accessories
    Cavities
    Coarse-grained
    Role
    Sediments
    Stromatactis
Abstrakt (česky)
   Rozborem předcházejících experimentálních prací na simulaci stromataktových dutin v rychle ukládaných suspenzích částic je zdůvodněno pokračování experimentů směrem k identifikaci dílčích podmínek. V práci jsou zavedeny dva druhy experimentů. První směřuje k objasnění, jak poněkud větší částice mohou na sebe vzájemně působit. Při těchto experimentech, zejména mírně odstupňované, tridisperzní směsi hranatých nebo členitých částic měly tendenci tvořit pěchované shluky s následnou tvorbou kleneb nad dutinami. Druhá skupina experimentů kombinovala bidisperzní směsi větších zrn a polydisperzní, takřka jednomodální základní masy z hranatých zrníček. Tyto dvě komponenty, použity samostatně, měly téměř nulovou schopnost tvořit tyto dutiny. Jakmile ovšem byly kombinovány, tak i malá množství větších zrn vedla k růstu prostorných dutin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012