Podrobnosti záznamu

Název
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
Údaj o odpovědnosti
    František Hubatka, Lubomil Pospíšil
Další názvy
    Evidence for horizontal shifts in the Vienna Basin
Autor
    Hubatka, František
    Pospíšil, Lubomil
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 1
Strany
    s. 63-67
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    interpretace dat
    neogén
    seizmika reflexní
    vídeňská pánev
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Kúty
Klíčové slovo
    Důkazy
    Horizontální
    Pánvi
    Posuvy
    Stromečkové
    Struktury
    Vídeňské
Abstrakt (česky)
   Během reflexně-seizmického výzkumu byla na profilu v okolí obce Kúty zjištěna výrazná stromečková (vějířová, flower) struktura, vznikající na zlomech s horizontálními posuny (strike-slips). Je to prvé zjištění struktury tohoto typu na základě seizmických dat v oblasti Západních Karpat. Její stáří je pont až kvartér. Revize a reinterpretace starších seizmických profilů z této oblasti ukázala existenci podobných struktur a mladších antiklinálních zlomů VSV-ZJZ směru v oblasti Kúteckého příkopu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012