Podrobnosti záznamu

Název
    Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic
Autor
    Hrádek, Mojmír
    Loučková, B.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Geographica Silesiana
Svazek/č.
    -, č. 6
Strany
    s. 23-30
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA300860903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vliv tektonické struktury a člověka na fluviální systém řeky Opavy
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    alluvial placers
    floods
    gold mining
    structural control
    wandering river
Klíčové slovo
    Control
    Czech
    Fluvial
    Human
    Impacts
    Opava
    Republic
    River
    Structural
    System
Abstrakt (česky)
   Ve studii o fluviálním systému řeky Opavy jsou stanoveny jeho základní zóny ( ve smyslu S. Schumma) a jako faktory ovládající vývoj celého systému určeny jednak strukturní vlastnosti reliéfu podmíněné morfotektonikou a horninovým prostředím, jednak zásahy člověka, zejména středověkým rýžováním zlata. Zdrojová zóna byla významně ovlivněna geologickou strukturou , kde se projevuje jak zděděná klenbová stavba, tak pasivní tektonická struktura. Pasivní kerná stavba ovlivnila říční uspořádání a aktivní tektonika gradient říčních koryt a morfologii koryta. Spolu s periglaciálními pokryvy to byla také středověká rýžoviště zlata v údolích, která zásobovala zejména v době velkých povodní vodní toky materiálem. Transportní zóna přenosu je dobře vymezitelná, kromě jednoduše vinutého koryta také štěrkovým dnem, diagonálními lavicemi a prahy ještě řadou dalších rysů typických pro vandrující řeky.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012