Podrobnosti záznamu

Název
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
Údaj o odpovědnosti
    Igor Soejono, Eliška Žáčková, Zuzana Kratinová, Matěj Machek, Alfréd Čuňátko
Autor
    Čuňátko, Alfréd
    Kratinová, Zuzana
    Machek, Matěj
    Soejono, Igor
    Žáčková, Eliška
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Strany
    s. 75-76
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.2
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    amfibolit
    analýza tektonická
    deformace
    konference
    křemen
    kůra oceánská
    letovické krystalinikum
    metagabro
    metapelity
    minerály horninotvorné
    ofiolity
    proces polyfázový
    rekrystalizace
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Complex
    Crust
    Crystalline
    Letovice
    Metamorphic
    Ocean
    Record
    Relic
    Structural
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012