Podrobnosti záznamu

Název
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Jehlička, Jean-Noel Rouzard
Autor
    Jehlička, Jan
    Rouzard, Jean-Noel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 3
Strany
    p. 297-306
Rok
    2000
Poznámky
    6 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Barrandien
    bazalt
    bitumen
    břidlice černá
    proterozoikum
    pyrolýza
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    struktury
    textury
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mítov (Plzeň-jih)
Klíčové slovo
    Barrandian
    Bitumens
    Bohemian
    Features
    Lavas
    Massif
    Microtextural
    Mítov
    Neoproterozoic
    Pillow
    Solid
    Structural
Abstrakt (anglicky)
   Solid bitumens from basaltic rocks from Mítov represent non-graphitising carbons. Their optical properties, chemical composition, structure and microtexture are similar to some industrial cokes. Their evolution during metamorphic processes appears to be different in comparison with the structural transformation of kerogens during regional metamorphism. Solid bitumens from Mítov are at present the only carbonaceous matter from the geological environment of the Bohemian Massif from which fullerenes have been extracted and determined at noticeable concentrations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012