Podrobnosti záznamu

Název
    Structural characterization and thermal oxidation resistance of silicon oxycarbides produced by polysiloxane pyrolysis
Autor
    Borecká, Lenka
    Kolář, František
    Machovič, Vladimír
    Svítilová, Jaroslava
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Materials Chemistry and Physics
Svazek/č.
    Roč. 86, -
Strany
    s. 88-98
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA104/00/1140, GA ČR
    Překlad názvu: Charakterizace struktury a odolnost proti oxidaci silikonoxykarbidů připravených pyrolýzou polysiloxanových pryskyřic
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    free carbon phase
    polysiloxanes
    silicon oxycarbides
Klíčové slovo
    Characterization
    Oxidation
    Oxycarbides
    Polysiloxane
    Produced
    Pyrolysis
    Resistance
    Silicon
    Structural
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Oxykarbidy byly připraveny tepelným rozkladem polysiloxanů s různým obsahem methylových a fenylových skupin při teplotě 1000°C v dusíkové atmosféře. Struktura pyrolyzátů byla studována elementární analýzou, spektroskopickými metodami a rentgenovou difrakcí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012