Podrobnosti záznamu

Název
    Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
Údaj o odpovědnosti
    Eva Šebestová, Vladimír Machovič, Jiří Mizera, Helena Pavlíková, Věra Spěváčková, Lenka Borecká
Další názvy
    Strukturní charakterizace uhelných humátů z Bíliny a Březové a jejich použitelnost pro čištění odpadních vod
Autor
    Borecká, Lenka
    Machovič, Vladimír
    Mizera, Jiří
    Pavlíková, Helena
    Spěváčková, Věra
    Šebestová, Eva
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series B, Fuel, Carbon, Mineral Processing
Svazek/č.
    No. 11(120)
Strany
    p. 55-67
Rok
    2001
Poznámky
    10 obr., 5 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    humáty
    kovy
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    severočeská pánev
    sorpce
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    Bílina (Teplice)
    Březová (Sokolov)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Bílina
    Březová
    Characterization
    Coal
    Humates
    Prospect
    Structural
    Treatment
    Wastewater
Abstrakt (anglicky)
   he structural characterization of several industrial North Bohemian Coal sodium humates and their size fractions obtained by ultrafiltration was made by solid-state and solution 13C-NMR, DRIFT, and EPR spectroscopies. For comparison, Aldrich sodium humate and Fluka humic acid were characterized. The aromaticities of analyzed samples determined by SP/MAS and solution NMR decreased in order Bílina Fluka > Aldrich > Březová humates. Aromaticities derived from the CP/MAS NMR spectra were significantly lower. The content of aliphatic, aromatic and carbonyl structures was investigated by DRIFT. The content of radiacals, EPR line width, the g-factor and concentration of organically bound iron in humates were measured by EPR spectroscopy. The largest differences were found in the content of the organically bound iron, which decreased in order Fluka > Aldrich > Březová > Bílina.
   The sorption uptake of Cu, Be, Fe, Ni, Mn, and Zn uptake from water samples of the drainage reservoir Lomnice was studied by batch experiments in the pH range - 2-6. Sorption efficiencies of different humate samples were similar
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012