Podrobnosti záznamu

Název
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Trubač, Kryštof Verner, Jiří Žák, Jaroslava Pertoldová, Josef Šrámek, Jiří Sedlák, Patricie Týcová
Autor
    Pertoldová, Jaroslava
    Sedlák, Jiří
    Šrámek, Josef
    Trubač, Jakub
    Týcová, Patricie
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Strany
    s. 89-90
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.2
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    anizotropie
    granit typu S
    gravimetrie
    konference
    moldanubický pluton
    pluton
    vlastnosti magnetické
    vmístění
    vnitřní stavba
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Fabric
    Geophysical
    Magnetic
    Massif
    Moldanubian
    Pattern
    Plechý
    Pluton
    Post-collisional
    Signature
    Structural
    SW
    Unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012