Podrobnosti záznamu

Název
    Structural setting of the České středohoří Mts. volcanic centre, Bohemian Massif, central Europe
Autor
    Adamovič, Jiří
    Cajz, Vladimír
    Chadima, Martin
    Mach, Karel
    Mrlina, Jan
Konference
    Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes (LASI : 2. : 01.04.2006-03.04.2006 : Birmingham ; Portree, Isle of Skye, Velká Británie)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    LASI II Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes
Strany
    S. 73-76
Poznámky
    Projekt: IAA3013102, GA AV ČR3cav_un_auth*0013052
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR3cav_un_auth*0217155
    Překlad názvu: Strukturní stavba vulkanického centra Českého středohoří
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
Předmětová kategorie
    České středohoří Mts.
    Eger Rift
    volcanic centre
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Centre
    České
    Europe
    Massif
    Mts
    Setting
    Structural
    Středohoří
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   Vulkanické centrum Českého středohoří bylo podrobeno novému detailnímu výzkumu geologickému, se zřetelem na strukturní prvky, a geofyzikálnímu, který se koncentroval na hluboké intrusivní formy. Na základě nově identifikované tektonické stavby a vyhodnocení geofyzikálních dat byl vytvořen detailní prostorový počítačový model centra až do úrovně krystalinického podloží. Do něj byl zanesen tvar mohutné zakryté intruze, modelovaný na základě geofyziky. Vyhodnocení průběhu žilného roje v doprovodu centra ukázalo jeho strukturní souvislost s tektonickou stavbou a nikoliv s případnými projevy diapirismu, jak bylo předpokládáno dříve. Rovněž detailní zpracovaní zlomových struktur v oblasti centra, spolu s nově objeveným tektonickým stylem v širší oblasti nepodporují dřívější představu o vývoji centra na křížení významných zlomů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013