Podrobnosti záznamu

Název
    Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Ivo Chlupáč
Další názvy
    Stavba a prostředí ichnofosílie Zoophycos v českém spodním devonu
Autor
    Chlupáč, Ivo, 1931-2002
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 35, no. 4
Strany
    s. 373-388
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr., 3 sch., 6 pl. + 6
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    benthos
    biofacie
    Chondrichthyes
    devon-spodní
    nálezy
    prag
    trace fossils
    zlíchov
    Zoophycos
Geografické jméno
    Bubovice
    ČSFR-Čechy
    Praha-město
    Tetín
Klíčové slovo
    Bohemia
    Czechoslovakia
    Devonian
    Environment
    Ichnofossil
    Lower
    Structure
    Zoophycos
Abstrakt (česky)
   Vápence nejvyšší části pražského a spodní části zlíchovského souvrství obsahují hojné mikrofosilie rodu Zoophycos hromadně se vyskytující v šedých deskovitých mikritech, jemnozrnných bioklastických vložkách a vápnitých břidlicích. Vnitřní struktury a výplň těchto ichnofosilií vykazují vztah k okolním matečným horninám a dokládají třídění a transport materiálu původcem stop. Původce stop Zoophycos žil společně s původcem hojných stop rodu Chondrites, avšak areál rozšíření byl u Zoophycos užší. Dále se s ním vyskytuje bentické společenstvo s hojnými nektonními a planktonními formami. Prostředí se vyznačuje nízkou hydrodynamickou energií, větší hloubkou a dysaerobními podmínkami
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012