Podrobnosti záznamu

Název
    Structure and tectonics of convergent plate margins
Editor
    Čadek, O.
    Engdahl, E. R.
    Špičák, Aleš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Svazek/č.
    Roč. 141, č. 4
Strany
    s. 241
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Stavba a tektonika konvergentních okrajů litosférických desek
    Rozsah: 1 s.
Předmětová kategorie
    convergent margins
    subduction
    tectonics
Klíčové slovo
    Convergent
    Margins
    Plate
    Structure
    Tectonics
Abstrakt (česky)
   Toto zvláštní číslo je věnováno následujícím okruhům: počátek a cykličnost subdukce, rozložení seismicity a vulkanismus, znázornění slabu metodou seismické tomografie, hluboká zemětřesení, vymezení dynamiky slabu pomocí studií zdrojových mechanismů, charakteristika jednotlivých konvergentních okrajů, rheologie slabu, fázové přechody, numerické modelování procesu subdukce
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013