Podrobnosti záznamu

Název
    Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Gnojek, František Hubatka
Autor
    Gnojek, Ivan
    Hubatka, František
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 76, no. 3
Strany
    p. 157-168
Rok
    2001
Poznámky
    6 obr., 24 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    anomálie magnetická
    brunovistulikum
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fundament
    karpatská neogenní předhlubeň
    měření magnetické
    měření seizmické
    paleoreliéf
    tektonika fundamentu
    vrásnění kadomské
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Basis
    Brunovistulian
    Czech
    Data
    Magnetic
    Republic
    Seismic
    Structure
    Unit
Abstrakt (anglicky)
   The extensive South Moravian-Beskydy (SMB) regional magnetic anomaly is developed in the southern and eastern Moravia, i.e., in the area built by the Carpathian Foredeep and by flysch nappes of the Outer Carpathians. Magnetic field of similar features was also found in northern Moravia and in the Czech part of Silesia forming the Silesian (SIL) regional magnetic anomaly here. Magnetic susceptibility studies of all rock complexes occurring in the area of interest revealed that the Neogene, Cretaceous, Jurassic, Carboniferous and Devonian sedimentary sequences cannot act as sources of the mentioned regional anomalies. Some volcanic rocks incorporated in the Palaeogene, Cretaceous and Devonian complexes can produce magnetic anomalies but their role is minor. On the contrary, the crystalline basement complex formed by the Cadomian orogeny and pertaining to the Brunovistulian unit was proved to be particular source of these anomalies.
   The two regional SIL and SMB anomalies corespond to two partial Brunovistulian blocks. Large volume of seismic survey was carried out in the Carpathian part of the CR in the last decades. This method determined reliably the boundary between the sedimentary sequences and the crystalline basement in the geological cross-section. A rather detailed scheme of buried basement paleorelief could be drawn on the basis of the results of seismic survey in the region of South Moravia-Beskydy detailed scheme of buried basement paleorelief could be drawn on the basis of the results of seismic survey in the region of South Moravia-Beskydy Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012