Podrobnosti záznamu

Název
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review
Další názvy
    Struktura nemetamorfovaných variských tektonických jednotek jižní části moravskoslezské zóny, Český masiv: přehled
Autor
    Bábek, Ondřej
    Kalvoda, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Otava, Jiří
    Tomek, Čestmír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie. Abhandlungen
Svazek/č.
    Roč. 239, č. 1
Strany
    38
Rok
    2006
Výraz tezauru
    thrust-and-fold tectonic style, orogenic bending, Devonian, Lower Carboniferous, Moravo-Silesian Zone, tectonostratigraphic units, Brunovistulian basement
Klíčové slovo
    Bohemian
    Massif
    Moravo-Silesian
    Review
    Southern
    Structure
    Tectonic
    Units
    Unmetamorphosed
    Variscan
    Zone
Abstrakt (česky)
   Autoři předkládají členění jižní části moravskoslezské zóny na tři parautochtonní a jednu allochtonní jednotku, popisují násunovo-vrásový tektonický stsyl, faciální rozdíly a srovnávají allochtonní jednotku s giessenským příkrovem v Německu.
Abstrakt (anglicky)
   Authors submit a division of southern Moravo-Silesian zone into three parautochtonous and one allochtonous tectonostratigraphic units, describe the thrust-and-fold tectonic style, facies contrasts and compare the allochtonous unit with the Giessen nappe of Germany.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014