Podrobnosti záznamu

Název
    Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
Autor
    Bábek, Ondřej
    Kalvoda, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Otava, Jiří
    Tomek, Čestmír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen
Svazek/č.
    Roč. 239, č. 1
Strany
    38
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Moravosilesian Zone
    tectonics
    Variscan orogeny
Klíčové slovo
    Bohemian
    Massif
    Moravo-Silesian
    Review
    Southern
    Structure
    Tectonic
    Units
    Unmetamorphosed
    Variscan
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   The Moravo-Silesian zone is a zone with alpine-type tectonics with typical juxtaposition of nappe units defined by diferrent devonian facies.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012