Podrobnosti záznamu

Název
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
Autor
    Aichler, Jaroslav
    Hanžl, Pavel
    Mixa, Petr
    Pecina, Vratislav
    Přichystal, Antonín
    Wilimský, Dávid
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 1-2
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    classification
    Silesicum
    structures
    textures
    volcanics
    Vrbno Group
Klíčové slovo
    Classification
    Devonian
    Group
    Jeseniky
    Metavolcanics
    Mts
    Silesicum
    Southern
    Structures
    Textures
    Vrbno
Abstrakt (anglicky)
   There are described main volcanic rocks in the southern part of the Devonian Vrbno Group: basalts to trachyandesites with pillow structure, agglomerate metatufs of slightly alkaline trachybasalts to trachyandesites and sub-alkaline dacites to rhyolite, metamorphosed ignimbrites (chemically dacites, rhyolites and/or comendites-pantelerites, metadolerites (mostly subalkaline basalts) and acid metamorphosed subvolcanics.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012