Podrobnosti záznamu

Název
    Structures and textures of recent sea-floor hydrothermal sulfide ores at mid-ocean ridges and in back-arc basins
Další názvy
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví