Podrobnosti záznamu

Název
    Structures related to the exhumation of HP rocks within the orogenic root domain: examples of the SE moldanubian zone and the eastern Snieznik dome
Autor
    Ježek, Josef
    Konopásek, Jiří
    Kröner, Alfred
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland
Výraz tezauru
    exhumation
    HP rocks
Klíčové slovo
    Domain
    Dome
    Eastern
    Examples
    Exhumation
    HP
    Moldanubian
    Orogenic
    Related
    Rocks
    Root
    Snieznik
    Structures
    Within
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Model exhumace vysokotlakých hornin v rámci kompresního režimu, srovnání hornin moldanubika a sněžnické klenby,
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012