Podrobnosti záznamu

Název
    Struktura a chování zemin
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Feda
Další názvy
    Structure and behavior of grounds
Autor
    Feda, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vesmír
Svazek/č.
    Roč. 70, č. 9
Strany
    s. 507-510
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 4 fot., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Předmětová skupina
    ekologie
    mechanika zemin
    písek
    procesy geodynamické
    sedimenty jílovité
Klíčové slovo
    Chování
    Struktura
    Zemin
Abstrakt (česky)
   Struktura geomateriálů, zemin a skalních hornin, např. jílů, písků, spraší, a jejich konstituční chování jsou základními poznatky pro řešení geomechanických úloh, jako je stabilita svahů a zemních konstrukcí, sedání a únosnost základové půdy apod.. Bez znalosti mechanického chování zemin nelze úspěšně řešit ani některé ekologické problémy, údržbu a rekonstrukci architektonických památek. Na základě znalosti struktury lze předpovědět chování zemin, lze odhadnout frekvenci strukturních kolapsů při různé úrovni napětí, resp. uvážit, jak změnit vlastnosti geomateriálů, aby ke kolapsům nedocházelo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012