Podrobnosti záznamu

Název
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Kopecký
Další názvy
    Structure of strewn field of moldavites and proposal its genesis in conception of cryptovolcanic hypothesis: Problem of material differentiation and spatial order of strewn field
Autor
    Kopecký, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 17-28
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    Český masiv
    impaktit
    kráter impaktní
    kryptovulkanický původ
    moldavit
    Nördlinger Ries
    tavení parciální
    tavenina
    tektity
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Diferenciace
    Geneze
    Hypotézy
    Kryptovulkanické
    Látkové
    Moldavitů
    Návrh
    Pádového
    Pojetí
    Pole
    Problém
    Prostorové
    Struktura
    Uspořádanosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012