Podrobnosti záznamu

Název
    Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách
Autor
    Buchtele, Jaroslav
    Fiala, J.
    Jelínek, P.
    Němeček, S.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 92
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: GA106/98/1013, GA ČR
    Překlad názvu: Structure of copyrolytic carbon in foundry moulds
    Překlad názvu: Structure of pyrolytic carbon in foundry forms
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    carbon
    metalurgie
    structure
Klíčové slovo
    Formách
    Pyrolýzního
    Slévárenských
    Struktura
    Uhlíku
Abstrakt (česky)
   Ve slévárenských formách se tvoří různé formy pyrolitického uhlíku. Směsi uhlí/uhlíkatá aditiva jsou přetvářeny na lesklý, amorfní a úletový uhlík. Zvláště lesklý uhlík LC je nejlépe uspořádán a má nejvyšší hustotu a nejnižší oxyreaktivitu. Pevná vazba mezi LC a křemenem na němž LC nukleuje brání distorzi vnitřní struktury pyrolytického uhlíku.

   Byly hodnoceny formy pyrolytického uhlíku získané dvoustupňovou pyrolýzou směsí uhlí a uhlíkatých látek. Lesklý uhlík má prokazatelně příznivý účinek při tvorbě povrchu odlitku.
Abstrakt (anglicky)
   The various types of pyrolytic carbon in the foundry forms. The mixtures coal/carbonaceous additives to lustrous, amorphous a fly carbons are transformed.

   Forms of pyrolytic carbon in two-stage pyrolysis of carbon-carbonaceous matters were evaluated. Lustrous carbon has a favourable influence during formation of alloy surface.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012