Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
Údaj o odpovědnosti
    Vojtěch Dvořák = Dávid Wilimský = Rostislav Melichar
Další názvy
    The structural analysis of the rocks in the uppermost part of the Bíteš Group (Svratka Dome, Moravicum) at the locality Křoví - posible explanation of their relationship
Autor
    Dvořák, Vojtěch
    Melichar, Rostislav
    Wilimský, Dávid
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    4 obr., 4 fot., 14 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    amfibolit
    analýza tektonická
    deformace
    foliace
    kontakt
    lineace
    moravikum
    ortorula
    petrogeneze
    protolit
    střih
    vrása ptygmatická
    zóna střižná
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Doubravník (Žďár nad Sázavou)
    Křoví (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    24-31
    Analýza
    Bítešské
    části
    Hornin
    Klenbě
    Křoví
    Lokalitě
    Meziříčí
    Nejsvrchnější
    Skupiny
    Strukturní
    Svratecké
    Velké
    Vysvětlení
    Vzájemného
    Vztahu
Abstrakt (anglicky)
   This contribution study the small tectonics of the Bíteš Group rocks at the locality Křoví quarry near the town of Velká Bíteš, which belongs to the Moravicum of the Svratka Dome. In the quarry layers alternation of the Bíteš orthogneisses and amfibolites is exposed. The dip direction of foliation is N-S and the dip of foliation vary from subvertical in central parts of the quarry to subhorizontal in outhern parts of the quarry. The dip direction of subhorizontal lineation is N-S. The asymetric porfyroclasts indicate the anomalous sinistral shear. The layers of the Bíteš orthogneisses were folded least through two phases. During the first phase was developed close to isoclinal ptygmatic folds. These folds was superpositioned by convergent-divergent pattern during the second folding phase. The dip direction of the subhorizontal fold axis of both phases is N-S. The folds are classifed as the class 1C.
   The rapid competent contrast of the rocks caused the origin of the ptygmatic folds in the orthogneises, whereas the amflbolite was deformatedby the plastic flow. Based on the study of whole rock chemistry, the protoliths of amphibolites were basalts derived from an undepleted mantle source in vithin-plate geotectonic setting. Microstructures and bulk rock chemistry of the orthogneisses are consistent with their plutonic origin. We assume that the aplite layers following the contacts between the gneiss and amphibolite could serve as weakened zones, along which the basic magma could intrude the gneiss. The absence of feeder dykes can result from strong simple shear deformation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012