Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
Údaj o odpovědnosti
    Radomír Grygar, Marta Adamusová, Jarmila Doležalová, Jana Kalendová
Další názvy
    Structural position and palaeodynamic development of the Upper Silesian Basin, especially its Karviná part with respect to the genesis of mountain bumps
Autor
    Adamusová, Marta
    Doležalová, Jarmila
    Grygar, Radomír
    Kalendová, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 1
Strany
    s. 39-84
Rok
    1989
Poznámky
    33 obr., 52 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    deformace
    dynamická analýza
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    ložiska pevných paliv
    molasa
    tektonika regionální
    uhlí černé
Předmětová kategorie
    ostravsko-karvinská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    části
    Důlních
    Genezi
    Hornoslezské
    Karvinské
    Otřesů
    Paleodynamický
    Pánve
    Pozice
    Strukturní
    Vývoj
    Vzhledem
    Zvláště
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012