Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
Další názvy
    Structural development of metagranites from Svratka Complex Unit
Autor
    Melichar, Rostislav
    Soejono, Igor
    Tajčmanová, Lucie
    Verner, Kryštof
    Zavřelová, Alice
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007.
Strany
    115
Poznámky
    Akce: 2007/09/19 ; Volary
Výraz tezauru
    metagranites
    Svratka Unit
    tectonics
Klíčové slovo
    Krystalinika
    Metagranitů
    Strukturní
    Svrateckého
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika má velmi nehomogenní charakter, zajímavostí je anomálně měkké chování živce oproti křemeni. Lze jej vysvětlit uplatněním mechanismu prokluzu po hranicích zrn.
Abstrakt (anglicky)
   Strain of the corse-grained metagranites from Svratka Crystalline Unit is very heterogeneous, anmalous softening of a feldspar in comparison to quartz is special feture in this rock. It may be explained by sliding along grain boundaries.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012