Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
Další názvy
    The structural position of the Upper Jurassic limestone "klippen" and breccia horizons in Jasenice village surroundings: a part of the Ždánice-Subsilesian or the Silesian Unit?
Autor
    Janečka, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 94, č. 1-2
Strany
    9
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Jurassic, klippe, tectonics, Ždánice-Subsilesian Unit, Silesian Unit, olistolith, breccia,olistostrome
Klíčové slovo
    Bradel
    Geologická
    Horizontů
    Jasenice
    Jednotky
    Okolí
    Pozice
    Slepencových
    Slezské
    Součást
    Strukturně
    Svrchnojurských
    Vápencových
    ždánicko-podslezské
Abstrakt (česky)
   Původ a struktura vápenců jurského až křídového stáří na severní Moravě (okolí měst Valašké Meziříčí a Štramberk) jsou stále předmětem diskuse. Vápencové 'bolky' v obci jasenice jsou označovány jako 'bradla' nebo olistolity a jsou součástí Vnějších Západních Karpat. Bradlo u Jasenice je v publikovaných geologických mapách součástí slezské jednotky, kdežto okolní vápencové brekcie spadají do jednotky ždánicko-podslezské. Jasenické bradlo je olistolit, obklopené hrubozrnným slepencem (gravitační skluz). Tyto polohy jsou situovány na bázi slezského příkrovu.
Abstrakt (anglicky)
   The structural position of the Upper Jurassic limestone "klippen" and breccia horizons in Jasenice village surroundings: a part of the Ždánice-Subsilesian or the Silesian Unit?
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014