Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Miksa
Další názvy
    Structural-geological structure of the area of the map sheet 1:50,000 Sušice(22-31 Sušice)
Autor
    Miksa, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 117-118
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    neotektonika
    středočeský pluton
    šumavské moldanubikum
    tektonika regionální
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Sušice
Klíčové slovo
    1:50.000
    Geologická
    Listu
    Mapy
    Stavba
    Strukturně
    Sušice
    Sušice(22-31
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012