Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Poul, Jiří Janečka, Rostislav Melichar
Autor
    Janečka, Jiří
    Melichar, Rostislav, 1961-
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 52-53
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.2
    552
    553.5/.8
    912
Skupina konspektu
    55
    552
    912
Předmětová skupina
    dajka
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    geometrie
    jura
    karpatská neogenní předhlubeň
    kontrola litologická
    laminace
    ložisko vápence
    mapa geologická
    tithon
    vápenec
    vrása
    vrstevnatost masivní
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Skalička (Přerov, Hranice)
Klíčové slovo
    25-14
    Charakteru
    Geologické
    Jurských
    Karpaty
    Litologické
    Lokalitě
    Meziříčí
    Pozice
    Skalička
    Strukturně
    Valašské
    Vápenců
    Západní
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012