Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
Další názvy
    Structural setting and lithological characteristics of the Jurassic limestones from Skalička quarry, Western Carpathians
Autor
    Janečka, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    external Western Carpathians
    Jurassic
    limestones
    stratigraphy
    tectonics
Klíčové slovo
    Charakteru
    Geologické
    Jurských
    Karpaty
    Litologické
    Lokalitě
    Pozice
    Skalička
    Strukturně
    Vápenců
    Západní
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   Na dané lokalitě v daném pásemném pohoří jsou pozorovatelné zajímavé stavební a petrografické znaky karbonátů středního mezozoika. Byla nalezeny dvě místa s odlišnou orientací vrstevnatosti, jejíž příčina je v článku diskutována.
Abstrakt (anglicky)
   Outcroppe in this locality (Moravia) explaines special textural and petrographical features of the middle Mesozoic carbonates. There are two parts with diferrent orientation of bedding, their origin is discussed in the text.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012