Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Janoška, Pavel Hanžl
Další názvy
    Structural and geological research of the Zábřeh Crystalline Unit near the town of Moravská Třebová
Autor
    Hanžl, Pavel
    Janoška, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 145-146
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    geologie strukturní
    kinematika
    zábřežské krystalinikum
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Městečko Trnávka (Svitavy)
    Moravská Třebová (Svitavy)
    Staré Město (Svitavy)
Klíčové slovo
    14-34
    14-43
    Geologický
    Krystalinika
    Mohelnice
    Moravské
    Strukturně
    Svitavy
    Třebové
    Výzkum
    Zábřežského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012