Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko)
Údaj o odpovědnosti
    Michal Hamet
Další názvy
    A structural-economic geological research in the Chotěboř environs (13-44 Hlinsko)
Autor
    Hamet, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 53-54
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    české moldanubikum
    geologie regionální
    indicie
    kutnohorské krystalinikum
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
Geografické jméno
    Chotěboř
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    13-44
    Chotěboře
    Hlinsko
    Ložiskový
    Okolí
    Strukturně
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012