Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
Údaj o odpovědnosti
    Jan Rybář, Vít Jánoš, Jan Klimeš, Tomáš Nýdl
Další názvy
    Structurally controlled slope movements in the eastern section of Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic
Autor
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 113-118
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    504.5
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    deformace
    flyš
    mapa inženýrskogeologická
    pohyb svahový
    reliéf
    rizika geologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    svah
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    25-22
    25-24
    Beskyd
    části
    Frýdek-Místek
    Moravskoslezských
    Podmíněné
    Pohyby
    Strukturně
    Svahové
    Turzovka
    Východní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012