Podrobnosti záznamu

Název
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
Údaj o odpovědnosti
    Rostislav Melichar, Martin Janoška
Další názvy
    Structural and geological research of the relation between the Polička and Letovice crystalline units
Autor
    Janoška, Martin
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 89-90
Rok
    1994
Poznámky
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Předmětová skupina
    deformace
    dynamická analýza
    metamorfika
    moldanubikum
    tektonika regionální
    vrásnění variské
    zábřežské krystalinikum
    zóna střižná
Předmětová kategorie
    střižná zóna
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hamry (u Svitav)
    Letovice
    Polička
Klíčové slovo
    24-12
    Hamrů
    Krystalinika
    Letovice
    Letovického
    Okolí
    Poličského
    Strukturně-geologický
    Výzkum
    Vztahu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012