Podrobnosti záznamu

Název
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
Autor
    Souček, Kamil
    Staš, B.
    Šňupárek, Richard
Konference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005/10. : 03.02.2005-04.02.2005 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
Strany
    s. 17-23
Poznámky
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Geophysical method study of quality measurement of grouting works in surroudings of mine openings
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    seismic methods in monitoring of efficiency
    strengthening grouting
Klíčové slovo
    Děl
    Důlních
    Geofyzikálních
    Injektážních
    Kvality
    Měření
    Metod
    Okolí
    Prací
    Studie
Abstrakt (česky)
   Zpevňující injektáže reprezentují efektivní metodu ovlivňování přetvárných a pevnostních vlastností horninového masivu. Monitorování účinnosti injektážního procesu by mělo být nedílnou součástí injektážního procesu. Tento příspěvek pojednává o možnosti použití seismických metod (založených na šíření elastických vln ve fyzikálně pružném horninovém prostředí) pro monitorování účinnosti zpevňujících injektáží v okolí důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Strengthening grouting represents effective method to influencing of deformation and strength properties of rock mass. The monitoring of efficiency should be integral part of grouting process. This contribution deals with possibilities of utilisation of seismic methods (based on elastic wave propagation in physical-elastic rock environment) in monitoring process of efficiency of strengthening grouting in surroudings of mine openings.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012