Podrobnosti záznamu

Název
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Spudil, Miloslav Laňar
Další názvy
    The study of utilisation of mining waste dumps
Autor
    Laňar, Miloslav
    Spudil, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 63-64
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    ložiska nerud
    odval
    projekt
    rudy Fe
    studie environmentálních vlivů
    uhlí
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Hald
    Možností
    Odpadních
    Po
    Studie
    Těžbě
    Využití
Abstrakt (anglicky)
   The study deals with a methodology of parameter registration of waste material. the map sheet of Kladno 12-23 at the scale of 1:50 000 represented the model example. This material is a proposal for the following utilisation other areas of the Czech Republic with the same environmental problems. The study was based on 56 localities of coal refuse dump and hearth ashslag, raw material dump and waste slag of smelters. Data were transferred in to table code form. The code table contains also another important information. The methodology of data elaboration in registration form is presented in the text part of the study as well as general information on geology, deposits, petrology and mineralogy of material, chemistry and mechanical properties. More extensive commentary on environmental impacts of dump exploitation or on utilisation of dump surface as a building site are attached at the end of study
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012