Podrobnosti záznamu

Název
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
Autor
    Stolárik, Martin
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 273-280
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA105/05/2712, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Study of seismic loading in Colector Centrum in Ostrava Town affected by traffic
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    collector
    seismic loading
    Technical seismicity
Klíčové slovo
    Centrum
    Dopravou
    Kolektoru
    Ostravském
    Seizmického
    Studie
    Velikosti
    Vyvolaném
    Zatížení
Abstrakt (česky)
   Technická seizmicita způsobená kolejovou a kolovou dopravou může mít významný a téměř stálý nepříznivý vliv na železobetonové ostění kolektoru. V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky z experimentálních měření a závěry na základě těchto měření získané. Data byla získaná z experimentálního měření v Ostravském kolektoru Centrum. Maximální hodnoty rychlosti kmitání, které byly naměřené v kolektoru a na povrchu, byly vyhodnoceny podle ČSN 73 0040. Následně byla také provedena frekvenční analýza záznamů.
Abstrakt (anglicky)
   Technical seismicity induced by tramline and automile traffic can be significant loading, almost permanent, of concrete-steel lining of collector. In this distribution, results from experimental measurements and interpretation of seismic loading under discussion are presented. Data was obtained from experimental measurements in Collector Centrum in Ostrava town. Maximum values of vibration velocity that were measured both in body of collector and on the surface were evaluated using the Czech Technical Standard 73 0040. Interpretation in frequency domain was also performed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012