Podrobnosti záznamu

Název
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
Další názvy
    Study of zircon from alkali syenite near Naloučany, Moldanubicum, Czech Republic
Autor
    Čopjaková, Renata
    Klementová, Mariana
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mus. Moraviae, Sci.geol.
Svazek/č.
    Roč. 94, č. 1
Strany
    13
Rok
    2009
Výraz tezauru
    fluid interaction
    metamictization
    radiation damage
    typology
    zircon
Klíčové slovo
    Alkalického
    Moldanubikum
    Naloučan
    Studie
    Syenitu
    Zirkonu
Abstrakt (česky)
   The fine-grained part of alkali-feldspar syenite near Naloučany is extremely enriched in Zr, Th and U. In these parts the zircon content reach 5 percent. The zircon forms euhedral crystals 100 do 350 micrometers in size with uniform typology. Among crystal faces dominate prism (100) and pyramid (101). The prism (110) and pyramids (301), (211), and (121) are less evolved. According Pupins classification studied zircons fall into S24-S25 indicated crystallization temperature about 850 oC and confirmed high alkalinity. In the BSE four different parts of zircon were observed: i) central part with inclusions of thorite, ii) dark parts propagating along fractures, iii) homogeneous rim, and iv) bright zones between central part and rim. The dark parts contain higher concentrations of Ca, Fe, Al and Ti. Based on the U and Th content the radiation damage was calculated. The highest degree of radiation damage shows bright parts (0.38-0.66 dpa) and the lowest was recorded in the rim (0.07-0.31 dp
   a).
Abstrakt (anglicky)
   The fine-grained part of alkali-feldspar syenite near Naloučany is extremely enriched in Zr, Th and U. In these parts the zircon content reach 5 percent. The zircon forms euhedral crystals 100 do 350 micrometers in size with uniform typology. Among crystal faces dominate prism (100) and pyramid (101). The prism (110) and pyramids (301), (211), and (121) are less evolved. According Pupins classification studied zircons fall into S24-S25 indicated crystallization temperature about 850 oC and confirmed high alkalinity. In the BSE four different parts of zircon were observed: i) central part with inclusions of thorite, ii) dark parts propagating along fractures, iii) homogeneous rim, and iv) bright zones between central part and rim. The dark parts contain higher concentrations of Ca, Fe, Al and Ti. Based on the U and Th content the radiation damage was calculated. The highest degree of radiation damage shows bright parts (0.38-0.66 dpa) and the lowest was recorded in the rim (0.07-0.31 dp
   a).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012