Podrobnosti záznamu

Název
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
Další názvy
    Study of accassory minerals in selected plutonic rock from the NE part of the Bohemian Massif.
Autor
    Vávra, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Strany
    99
Poznámky
    Akce: 2002 ; 29.-31-5-2002 Olomouc
Výraz tezauru
    accessory minerals
    Bohemian Massif
    Variscian granitoides
Klíčové slovo
    Akcesorických
    Českého
    Horninách
    Masivu
    Minerálů
    Plutonických
    Studium
    Sv.okraje
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Chemické složení akcesorických minerálů bylo základem pro sledování rozdílů mezi jednotlivými typy plutonických hornin v oblasti SV okraje Českého masivu. Horniny bylo možno rozdělit do dvou skupin: první obsahuje kyselé horniny Žulovského a Šumperského masivu a masivu Rudné hory a druhá intermediální horniny Staroměstského pásma a Zábřežského krystalinika.
Abstrakt (anglicky)
   The chemical composition of the accessory minerals is the fundamental point of view to differences between plutonic rocks of NE part of Bohemian Massif. It is possible to divide the rocks into twu groups. the first one comprises acid rocks of the Žulová Massif, Šumperk massif and Rudná hora massif, the second one comprises intermediate rocks of the Staré Město belt and Zábřeh crystalline complex.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012