Podrobnosti záznamu

Název
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Sivek, Jakub Jirásek, Marek Čáslavský
Další názvy
    Study of chemical and physical properties of seams of the Czech Part of the Upper Silesian Basin and preparation of the atlases of micropetrographic types and chemical technological properties of the seams
Autor
    Čáslavský, Marek
    Jirásek, Jakub
    Sivek, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 182-183
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    atlas
    geologie regionální
    hornoslezská pánev
    macerály
    mapa geologická
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    technologie
    uhlí bituminózní
    vlastnosti chemické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    15-41
    15-42
    15-43
    15-44
    25-21
    25-22
    Atlasů
    Bohumín
    Chemicko-technologických
    Chemických
    části
    české
    Frýdek-Místek
    Fyzikálních
    Hlučín
    Hornoslezské
    Jičín
    Karviná
    Mikropetrografických
    Nový
    Ostrava
    Pánve
    Příprava
    Slojí
    Studium
    Typů
    Vlastností
Abstrakt (anglicky)
   In the grant project, GAČR No. 105/01/0325, termed in English "Chemical and Physical Properties of Seams of the Czech Part of the Upper Silesian Basin from the Point of View of the Long-Term Outlook for the Base of Raw Materials in the Czech Republic", it was decided to execute two new tasks: to produce the Petrographic Atlas of Coal Macerals and the Atlas of the Chemical-Technological Properties of Coals (both dealing with the Upper Silesian Coal Basin). For executing the first task, nearly 8000 photographs of the coal polished sections (mainly from the Upper Silesian Coal Basin) from a unique archive were digitised. Now we are completing the set of images transformed to a database containing the description of the photographs. Thus the access to the photographs and their next processing will be easy. Simultaneously, the publishing of a representative book comprising a selection of photographs and accompanying text is under discussion.
   Some of the photographs will be fed as study material to the Internet via web pages. The Atlas of the Chemical-Technological Properties of Coals of the Czech Part of the Upper Silesian Basin, which is just being prepared, is designed to map the spatial distribution of selected chemical-technological parameters, in particular the litho-stratigraphic units of the Productive Carboniferous in the Czech part of the Upper Silesian Basin. For this purpose, the content of volatile matter (Vdaf), swelling index (SI), contraction (a), dilatation (b), combustion heat (Qsdaf), ash (Ad), vitriniL reflectance (R0) and the contents of vitrinite, liptinite and inertinite in coal matter were considered. The Atlas will show the spatial distribution of the parameters in a set of 80 maps accompanied by a brief text describing the development or particular parameters shown in the maps of the Atlas
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012