Podrobnosti záznamu

Název
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
Další názvy
    PGE in ultramafic rocks of the burried ophiolite complex near Svitavy in the Bohemian Massif
Autor
    Ackerman, Lukáš
    Knésl, Ilja
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    PGE, ultramafic rocks, Svitavy, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Anomálie
    Distribuce
    Horninách
    Magnetické
    Pt-kovů
    Studium
    Svitavské
    Tíhové
    Ultrabazických
Abstrakt (česky)
   Úvodní výsledky geochemických a mineralogických studií indikují anomální obohacení Ni-Cu (Cr) slabě mineralizovaných ultramafických hornin s častými spinely a méně Ni a Cu-sulfidy platinovými kovy (celkem PGE až do 0,4 ppm). Domníváme se, že podkřídový mafický a ultramafický komplex u Svitav je perspektivní z hlediska možného výskytu Ni-Cu (PGE) mineralizace. V případě, že toto těleso je součástí letovického ofiolitového komplexu, bylo by vhodné zhodnotit Ni-Cu-PGE potenciál celého tohoto komplexu.
Abstrakt (anglicky)
   PGE in ultramafic rocks of the burried ophiolite complex near Svitavy in the Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014