Podrobnosti záznamu

Název
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
Údaj o odpovědnosti
    Petr Sztacho
Další názvy
    Fluid inclusion study in the polymetallic ore deposit Kutná Hora
Autor
    Sztacho, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 169
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    kutnohorské krystalinikum
    metalogeneze
    plynokapalné inkluze
    rudy barevných kovů
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    Fluidních
    Hora
    Inkluzí
    Kutná
    Ložisku
    Polymetalických
    Rud
    Studium
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012