Podrobnosti záznamu

Název
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Duraj
Další názvy
    Study of content of dispersed organic matter in clastic sediments of the Karviná formation
Autor
    Duraj, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 148-151
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    geologie regionální
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    litostratigrafie
    organická substance
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    uhlí bituminózní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    15-43
    Hmoty
    Karbonských
    Karvinského
    Obsahu
    Organické
    Ostrava
    Roptýlené
    Sedimentech
    Souvrství
    Studium
Abstrakt (anglicky)
   The area of the Czech part of the Upper Silesian Basin covers about 1500 km2. It is geologically formally designated as the Ostrava-Karviná Coalfield (OKR). We can distinguish two fundamental parts: the Ostrava-Karviná part and the Podbeskydy part subdivided into the following 7 areas: Ostrava, Karviná, Příbor, Těšín, Mořkov, Frenštát and Jablunkov. In the Lower Namurian, the marine basin changed into a vast coastal accumulation platform, where at first paralic coal-bearing molasse (Ostrava Formation Lower Namurian) deposited followed by the continental coal-bearing molasse (Karviná Formation, Middle and Upper Nomurian and Westphalian age). Study of dispersed organic matter in clastic sediments (conglomerates, sandstones, siltstones and clay) was carried out on 29 specimens from Karviná layers
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012