Podrobnosti záznamu

Název
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
Údaj o odpovědnosti
    Andrzej Jaworski
Další názvy
    Petrophysical-geochemical study of the crystalline rocks of selected cora mountains (Tatra, Small Carpathians, Lower Tatra, Gemerids) and of the crystalline substratum of the Carpathian foreland
Autor
    Jaworski, Andrzej
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Archiwum mineralogiczne
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 2
Strany
    s. 69-237
Rok
    1988
Poznámky
    41 obr., 5 pl., 45 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.4
    552
Skupina konspektu
    550
    552
Klíčové slovo
    Gemerydy
    Gór
    Karpat
    Karpaty
    Krystalicznegoprzedgórza
    Krystaliniku
    Małe
    Niskie
    Oraz
    Petrofyzično-geochemiczne
    Podloźa
    Studium
    Tatry
    Trzonomych
    Utworów
    Wybranych
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 7. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012