Podrobnosti záznamu

Název
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 6
Strany
    s. 8-10
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0895, GA ČR
    Projekt: IAB3086102, GA AV ČR
    Překlad názvu: A study into the surfaces of discontinuity in rock samples by means of computer tomography
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    computer tomography
    discontinuities in geomechanics
Klíčové slovo
    Hornin
    Nespojitosti
    Ploch
    Počítačové
    Pomocí
    Studium
    Tomografie
    Vzorcích
Abstrakt (česky)
   Plochy nespojitosti jako pukliny, trhliny, mikroporušení a další diskontinuity ovlivňují svou přítomností v horninovém masivu velmi významně jeho vlastnosti. Sada ploch nespojitosti byla testována pomocí počítačové tomografie (CT). CT se ukázala být velmi dobrou metodou pro vizualizaci makroporušení.
Abstrakt (anglicky)
   The set of different discontinuities was tested by computer tomography (CT) to judge the possibility of utilisation of this method for visualisation of discontinuities in geomechanics. CT displays very good open cracks.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012