Podrobnosti záznamu

Název
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
Autor
    Filippi, Michal
    Goliáš, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 190-199
Rok
    2001
Poznámky
    Překlad názvu: Stability conditions for secondary minerals containing arsenic - case study from anthrogenic deponium at the Roudný deposit, Czech Republic
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    mine tailing
    waste dump
    weathering
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Arsenem
    Deponiích
    Ložisku
    Minerálů
    Podmínek
    Roudný
    Sekundárních
    Stability
    Studium
Abstrakt (česky)
   Geochemicky a mineralogicky bylo studováno několik profilů různými antropogenními uloženinami (pinky, haldy, odkaliště). Byla určena vazba mineralogická arsenu a byly diskutovány podmínky stabilit zjištěných minerálních fází.
Abstrakt (anglicky)
   Several profiles through the anthropogenic deposits (piles, waste dumps, tailings) have been studied applying geochemical and mineralogical methods. The mineralogical bound of arsenic was determined and stability conditions for these mineral phases were discussed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012